Introducció al

BIG DATA

Segur que has sentit parlar de big data a la televisió, has vist l’expressió en algun article o algú ha mencionat el concepte en una reunió. Es diu que és el nou or del segle XXI, però saps què és el big data i com t’afecta?

En aquesta infografia et descobrim les claus del big data.

QUÈ ÉS EL BIG DATA?

L’expressió big data fa referència a la gestió i anàlisi de grans quantitats de dades, tan grans que no es poden tractar amb software convencional.

LES 4 V DEL BIG DATA:
VOLUM

la quantitat de dades amb que es treballa supera la capacitat de gestió del software habitual.

VARIETAT

les dades procedeixen de diferents fonts i poden estar en diferents formats.

D’on vénen les dades?

Generades per persones

A xarxes socials, a través del correu electrònic, a apps...

Transaccions de dades

Per exemple, les transaccions del banc, d'un e-commerce, de la targeta de crèdit, etc...

Internet of Things

Dades generades entre màquines (sensors)

Biomètrica

Dades relacionades amb seguretat, defensa i intel·ligència. Per exemple, les que generen els lectors biomètrics.

VELOCITAT

la rapidesa és essencial a l’hora de rebre, processar i utilitzar les dades en temp real.

VERACITAT

és imprescindible comprovar la validesa de les dades i netejar-les per eliminar biaixos i soroll. Només d’aquesta manera s’obtindran dades de confiança.

Què NO és el big data?

El big data no és només un repositori de dades: a més d’emmagatzemar les dades, s’apliquen processos per tractar-les i analitzar-les.

El big data no és únicament una eina d’analítica: és capaç de correlacionar dades procedents de diferents fonts i en diferents formats.

El big data és més que una plataforma de gestió de dades: és capaç de treballar amb dades en temps real.

Per a què serveix el big data?

Predir el consum d’energia, molt útil per als serveis públics

Anticipar la deserció de clients, per exemple, en companyies de telecomunicacions

Analitzar el sentiment vers una marca en xarxes socials, molt útil en màrqueting

Millorar el rendiment dels sistemes d’atenció al client

Crear sistemes de recomanació automatitzats, amb moltes aplicacions en el sector retail

Detectar fraus, una aplicació que pot ser molt útil per a asseguradores i bancs, i també en recursos humans

Identificar persones, amb la utilitat que suposa per a qüestions de seguretat i defensa

Conèixer millor els gustos i necessitats dels/de les clients/tes, per oferir-los productes i serveis personalitzats

Facilitar el dia a dia de les persones amb dispositius intel·ligents: neveres que fan la comanda directament al supermercat, cotxes connectats que informen si hi ha retencions en una via o polseres per a diabètics/ques que mesuren el nivell de glucosa a través de la pell.

   COM FUNCIONA EL BIG DATA?

A nivell tècnic, el big data ha de seguir una estructura de processos que passa per la recollida, emmagatzematge 
i anàlisi de les dades. Aquest esquema resumeix el procés al qual es sotmeten les dades:

FONTS DE DADES Web Apps Sensors Transac-
cions
RECOL·LECCIÓ

La dada es recull segons el tipus de font

PROCESSAT

Neteja i transformació de la dada

emmagatzematge

Emmagatzematge de la dada per fer ús d'ella segons convingui

ANÀLISI

Aplicació de models estadistics

ACCIONABILITAT Predicció Segmentació Classificació Atribució
RESULTATS Proposta de valor per al client. Personalizació Seguiments i informes
Emmagatzematge massiu

Per emmagatzemar les ingents quantitats de dades amb que treballa el big data és necessari comptar amb proveïdors al núvol com:

Tecnologia punta

Per tractar i analitzar les dades, es requereix d'un gran nombre de tecnologies. Fes clic en aquest enllaç i podràs veure una panoràmica de les principals tecnologies relacionades amb l'univers del big data:

Veure Big Data Landscape
 Professionals qualificats

A més de tecnologia, per aprofitar al màxim el big data cal comptar amb professionals capaços d'analitzar i interpretar les dades:

Consultors/res de negoci
Analistes digitals
Analistes de negoci
Científics/ques de dades (matemàtics/ques)
Enginyers/res de dades
VOLS SABER MÉS?

Si vols saber més sobre big data, visita el blog de Divisadero que ha col·laborat en la infografia juntament amb la Direcció d’intel·ligència i desenvolupament de negoci del Banc Sabadell.

VISITAR BLOG